Anasayfa YAZARLAR Öğrencilerimiz uluslararası sınavlardaki başarıyı neden yerelde tekrarlayamıyor?

Öğrencilerimiz uluslararası sınavlardaki başarıyı neden yerelde tekrarlayamıyor?

0 1249
U.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Uluslararası sınavlarda Türk öğrencilerin başarıları uzun yıllardır basında yer aldığından eminim herkesin dikkatini çekmiştir ve bu tür haberleri gururla okumuşuzdur. Bu noktada eminim birçoğumuz şu soruyu kendisine sormuştur:

“SBS, LYS, YGS, vs sınavlarda binlerce öğrenci sıfır çekerken, aynı öğrenciler nasıl oluyor da gelişmiş ülkelerin de katıldığı bu sınavlarda ön sıraları paylaşıyorlar?

Bizde ve benzeri ülkelerde öğrencilere aşırı bilgi vererek çok iyi bir eğitim verildiği düşünülür. Gelişmiş ülkelerde ise öğrencilere aşama aşama her seferinde az miktarda yeni bilgi verilerek bunları özümsemeleri için yeterli zaman tanınır. Kavramlar tanıtılırken nedenleri, ne oldukları ve ne işe yaradıkları gibi sorular da cevaplanır ve kalıcı bir öğrenme sağlanır. Düşünme yollarının farkına vardırılır ve bilgiye nasıl ulaşılacağı öğretilir.

Bir örnek vermek istiyorum. Pi sayısını hepimiz duymuşuzdur. Bir yuvarlak şeklin çevresinin çap uzunluğuna oranıdır ve çok eski çağlardan beri bilinen ve hesaplanmaya çalışılan bir sabittir. Değeri de 3,1415926… diye devam eden bir irrasyonel sayıdır.

Bu sayı ilkokulda tam 3 olarak öğretilir. Daha doğrusu ezberletilir. Çünkü hiç kimse pi sayısının çevrenin çapa oranını söylemez de sadece pi sayısı üçtür der. Daha sonra pi sayısının 22/7 olduğu söylenir. Liseye gelince de aslında pi sayısının bir irrasyonel sayı olduğunu, 22/ 7 gibi bir kesirle ifade edilemeyeceğini öğreniriz.

Bir gün yabancı bir lisede okuyan bir öğrenci soru sormaya gelmişti. Kareli defterini incelediğimde ard arda birçok sayfasında çeşitli büyüklükte daireler çizili olduğunu ve bunların içindeki küçücük yüzlerce hatta binlerce karenin tek tek karalandığını görünce ben bunları niye çizdiğini sormuştum. O da, her bir dairenin çevresinin ve alanının hesaplandığını ve buradan da pi sayısının değerinin üçten büyük bir sabit olduğu sonucuna vardıklarını anlatmıştı. Pi sayısının ne olduğunu ve ne işe yaradığını unutur mu bu şekilde öğrenen bir öğrenci?

Tabii tüm uluslararası sınavlarda bu kadar başarılı mıyız diye soracak olursak durumun ciddiyeti anlaşılacaktır. Örneğin öğrencilerin “Matematik, Fen Bilimleri ve Okuma Becerileri” konu alanlarıyla ilgili bilgileri ne dereceye kadar öğrendikleri değil, sahip oldukları bu bilgi ve becerileri içinde yaşadıkları toplumda karşılaştıkları gerçek ortamlarla ilişkilendirme ve olası sorunları çözümlemede kullanabilme yeteneğini ölçmeyi amaçlayan bir sınav var. PISA (Programmefor International StudentAssessment = Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) denilen ve 3 yılda bir yapılan bu sınava genelde OECD ülkelerindeki 15 yaş öğrenciler katılır.

2003 ve 2006 yıllarında katıldığımız her iki sınavda da Meksika’yı geçerek sondan ikinci olduk. 2009 ve 2012’de ise Şili ve Meksika’yı geçmeyi başardık. Başarılı ülke öğrencilerinin elde ettiği başarının arkasındaki eğitim sistemi Türk eğitim sistemiyle karşılaştırıldığında öne çıkan dört ana faktör şu şekildedir:

1) öğretmen yetiştirme programı,

2) geleneksel okul yaşamı,

3) kültürel olarak öğretmenlik mesleğine bakış ve

4) hizmet içi öğretmen eğitimi.

Bunların yansımalarını ve önerilerimizi ise gelecek yazımda sizlerle paylaşacağım.

Bunlara da gözatın

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ

Bir yorum yazın.


− dört = 2