Anasayfa MANŞET

0 727

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, özel okula dönüşemeyen dershanelerin, farklı kurslar veya anaokullarına dönüşebileceğini söyledi.Dershaneler konusunda İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Avcı, “Milli Eğitim Komisyonunda bu konular görüşüldü. Muhalefetin katkıları ile komisyondan geçti. Kamuoyu da zaman içerisinde daha fazla bilgilenecek. Türkiye’de özel okulların oranı yüzde üç buçuk, Avrupa ortalaması yüzde on beş. Eğer özel yatırıma özel sektöre sivil toplumu normal eğitime çekemezsek o eski ortalamaların çok uzağında kalırız. Dolayısı ile gerçekten iyi niyetle Türk eğitimine hizmet etmek isteyen şimdi çok daha uygun, çok daha yararlı, çok daha işlevsel bir seçenek sunuyoruz. Dershaneler özel okula dönüşürler. Fakat özel okula dönüşemeyenler farkı kurslara dönüşe bilirler. Anaokuluna dönüşebilirler” dedi.

Eğitime çok iyi hizmet edebilmek için pek çok seçenek olduğunu belirten Avcı, “Dershane işletmecileri önüne pek çok seçenek koyduk. İyi niyetli olanlar kendi içlerinde fiziki altyapılarına en uygun olanları seçebilirler. Kamuoyunun bildiği gibi, çok teşvikler, kredi kolaylığı, öğrenci desteğine varıncaya kadar pek çok teşvik unsuru koyduk. İyi niyetli eğitimciler için yollar daha da genişlemiş oldu “ diye konuştu.

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, beden eğitimi dersinin kaldırılmasının Milli Eğitim’in temel amacına ters düşen bir düzenleme olduğunu söyledi.

Bostan, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 28.01.2014 tarih ve 390264 sayılı “Haftalık Ders Çizelgelerinde Yapılan Düzenlemeler” konulu yazısı gereği Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okul ve kurumlarında 2014-2015 eğitim öğretim yılında 9. ve 10. sınıflardan başlayarak Meslek, Anadolu Meslek, Teknik, Anadolu Teknik ve Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin haftalık ders çizelgelerinde değişiklikler yapıldığını belirtti. Bu değişikliğe göre belirtilen okul türlerinin 10’uncu sınıflarına 6 saat Matematik, 2 saat Fizik, 2 saat Kimya ve 3 saat Biyoloji dersleri eklenerek Beden Eğitimi derslerinin ise kaldırıldığını aktaran Bostan, “Anılan okullardan Beden Eğitimi dersinin kaldırılması Milli Eğitimin temel amacına ters düşen bir düzenlemedir. Nitekim 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun “Türk Milli Eğitiminin Amaçları” başlıklı 2. Maddesinin ikinci bendi aynen şöyledir: Öğrencileri “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek”dir. Milli Eğitim Bakanlığı bu düzenlemeyle meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerinin; Beden Eğitimi dersinin öğrencilerin fiziksel, sosyal ve zihinsel özelliklerini geliştirmelerindeki önemli rolünü göz ardı ederek, öğrencilerin yaratıcılık ve yeteneklerinin farkına varmasına ve geliştirmesine imkân sağlanmasının önünü kapatmaktadır. Böyle bir haksızlığı kabul etmek mümkün değildir” dedi.

Bu düzenlemenin binlerce Beden Eğitimi öğretmeninin norm kadro fazlası konumuna düşerek mağdur olmasına neden olacağını kaydeden Hanefi Bostan, “4+4+4 zorunlu eğitimden dolayı norm kadro fazlası konumuna düşen ve mağdur olan on binlerce öğretmenin mağduriyeti giderilmeden yeni mağdurlar oluşturmanın anlamı ne olabilir ki? Yeni ders çizelgelerinde yapılan düzenlemelerle Meslek Liselerinde öğrenim gören yaklaşık iki buçuk milyon öğrenci Beden Eğitimi dersini alamayacaktır. Meslek Liselerinde okuyan öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu fakir aile çocuklarıdır. Eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamamış, maddi imkânsızlıklar nedeni ile daha iyi orta öğretim kurumlarına hazırlanma imkânı bulamamış ve ailelerinin bir an önce eve kazanç getirecek bireyler olarak gördükleri bu öğrenciler bu düzenlemeyle ikinci defa mağdur edilmiş olacaktır. Haftada 2 saat da olsa Beden Eğitimi dersi ile Meslek Lisesi öğrencileri deşarj olmakta, sosyalleşmekte ve kendilerini fiziksel anlamda ifade edebilmekteydi. Sportif bilgilerini artırma ve becerilerini geliştirme imkânı bulabilmekteydi” açıklamasında bulundu.
Hanefi Bostan, meslek lisesi öğrencilerinin okul spor takımlarına girerek okullarını yarışmalarda başarı ile temsil ettiklerini, sporcuların önemli bir kısmının meslek lise mezunları olduğunun unutulduğunu söyledi. Ülke yöneticilerinin bir taraftan meslek liselerinden Beden Eğitimi dersini kaldırırken, diğer taraftan Sağlık Bakanlığı’nın obezite ile mücadele için kaynak ayırıp reklam filmlerine binlerce lira para harcadığını dile getiren Bostan, şunları söyledi: “Sportif başarısı en yüksek olan Meslek Liselerinde Beden Eğitimi dersi kaldırılırken, olimpiyatları alabilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı milyonlarca lira para harcayıp kampanya ve yatırım yapmaktadır. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen İstanbul teşkilatları olarak; bu ve benzeri çelişkilere dikkat çekmek, meslek liselerinde kaldırılan Beden Eğitimi derslerinin tekrar konulmasını talep etmek ve üniversite akademik ve idari personelinin sorunlarını gündeme taşımak amacıyla 26 Şubat Çarşamba günü saat 13.30’da İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesi önünde Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un da katılımıyla kitlesel basın açıklaması yapılacaktır.

0 741

Yükseköğretim Genel Kurulu (YÖK) tarafından, devlet üniversitelerine ait 39 fakülteye dekan ataması yapıldı. Ayrıca 4 vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından rektör adayı ve 12 vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından dekan adayı olarak YÖK’e önerilen adaylar ilgili olarak olumlu görüş bildirildi. Atama yapılan 39 fakülte ve dekanların isimleri şöyle:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Adnan Erdağ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Kenan Demirayak
Akdeniz Üniversitesi Alanya Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Aynur Kazaz
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Prof. Dr. Muhammet Bilal Arık
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Hüseyin Göçmen
Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş
Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Nurgül Özbay
Bursa Teknik Doğa Bilimleri Üniversitesi, Mim. ve Müh. Fakültesi Prof. Dr. Osman Kopmaz
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Hasan Yüksel
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Nuri Yavuz
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Hanifi Vural
Gebze Yüksek Teknoloji Prof. Dr. Selim Sivrioğlu
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Prof. Dr. Suavi Aydın
Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Hasan Bal
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Alaittin Arpacı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Ali Malas
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Serdar Özçelik
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Funda Tıhmınlıoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Kadir Seyhan
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Münir Oktay
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Bilgin
Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Prof. Dr. Eyüp Baş
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. H. Mustafa Paksoy
Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Çanakcı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Hikmet Aydemir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Derya Oktay
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Zeki Karakaya
Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Gürol Okay
Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas
Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir
Yalova Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Barca
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Selami Akkuş
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Göksel Ağargün
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Kenan Aydın.

0 741

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca EKPSS Merkez tarafından 27 Nisan’da 81 il merkezinde yapılacak.

EKPSS’ye, ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuracak. Sınava girmesi gereken bu adaylar için başvuru süresi 24 Şubat’ta başlayacak, 7 Mart’ta sona erecek.

Kuraya, ilkokul, ortaokul ve ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuracak. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak ve bu adaylar için başvuru süresi 12 Mayıs’ta başlayacak, 23 Mayıs’ta sona erecek.

Vali Karaloğlu: “Sektörle beraber, sektörün ihtiyaçlarına göre bölümler açacağız ve yönetirken de yine sektörden yardım alarak bu okulu yöneteceğiz. İnşallah perakende sektörüne ara eleman yetiştirecek çok kaliteli bir Kız Meslek Lisesi olacak” dedi.
Bursa Valisi Münir Karaloğlu Gülbahçe Mahallesinde bulunan Şaypa Genel Merkezini ziyaret etti. Şaypa Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Şaylı tarafından karşılanan Vali Karaloğlu inşaatı devam eden Ayşe Şaylı Kız Ticaret Meslek Lisesi inşaatına geçerek incelemelerde bulundu.
Türkiye’de ilk defa perakende konusunda bölümlerin açılacağını belirten  Vali Karaloğlu: “ Şaypa Marketler Zinciri, 24 derslikli Kız Meslek Lisesi yapıp bize bağışlayacak. Şu anda onun inşaatını geziyoruz. Belki Türkiye’de ilk defa perakende konusunda bölümlerin açılacağı Kız Meslek Lisesi olacak burada. Sektörle beraber sektörün ihtiyaçlarına göre bölümler açacağız ve yönetirken de yine sektörden yardım alarak bu okulu yöneteceğiz. İnşallah perakende sektörüne ara eleman yetiştirecek çok kaliteli bir Kız Meslek Lisesi olacak burası. İnşaatı gezdik son derece kaliteli malzeme kullanılmış, işçiliği gayet güzel. 2014-2015 eğitim öğretim yılında bu bölgede Kız Meslek Lisesi ihtiyacını karşılayacak güzel bir okula kavuşacağız. Ben Hıdır Bey’e ve Şaypa Gruba çok teşekkür ediyorum. Allah tekrar nasip etsin diyoruz” dedi.

Osmangazi İlçesinde Şaypa Alışveriş Merkezleri Tarafından Yapılacak Olan Kız Meslek Lisesi, Küçükbalıklı Mahallesinde Hayırsever Kuruluş Şaypa Alışveriş Merkezleri tarafından L tipi projeye göre Zemin+ 2 katlı 24 derslikli Kız Meslek Lisesi Binası anahtar teslimi inşa edilerek, mülkiyeti Maliye Hazinesine kullanma hakkı Milli Eğitim Bakanlığına devredilecektir. İnşa edilecek okula “ŞAYPA Ayşe ŞAYLI Kız Meslek Lisesi “ ismi verilecektir.

 

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan Binted ve Besaş, vatandaşlardan gelen isteklerin en üst düzeyde karşılanabilmesi amacıyla çalışanlarına yönelik ‘TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Eğitimi ve Şikayet Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Tic.Ltd. Şti. (Binted) ile Bursa Ekmek ve Besin Sanayi Aş (Besaş) şirketlerine bağlı yaklaşık 30 personel, Erhan Özbey tarafından TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Eğitimi ve Şikayet Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’ konularında bilgilendirildi. Eğitim, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Doğu Salonu’nda iki gün boyunca yapıldı. Geleneksel metotlarla müşteri beklentilerini karşılamaya çalışmanın günümüzde yeterli olmadığını söyleyen Özbey, “ISO 10002, müşteri şikayetiyle karşılaşılan durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir. Kuruluşlara, müşteriyle yaşanan bir olay sonrasında rehberlik eder. Müşteriyle yaşanan sıkıntıların en adil şekilde ele alınmasını sağlar. Şikayetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini sağlar” dedi.
Vatandaşların memnuniyetinin artırılması için yapılması gerekenlerin anlatıldığı eğitimlerin sonunda başarılı olan personel, ‘TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Eğitimi ve Şikayet Yönetim Sistemi’ sertifikası almaya hak kazandı.

0 881

Malatya İl Genel Meclisi tarafından okul yöneticileri ve öğretmenlerle yapılan görüşmelere dayanılarak hazırlanan rapora göre, özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerde davranış bozuklukları arttı.

Malatya İl Genel Meclisi üyesi Cemali Marasalı tarafından 11 Kasım 2013’te verilen sözlü önerge üzerine Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, kentteki okulları ziyaret ederek yöneticiler ile öğretmenlerle birebir görüşmeler yaptı. Okullardaki asayiş ile disiplin sıkıntılarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışma tamamlanarak rapor halinde meclise sunuldu.

Rapora göre, öğrencilerin davranış bozukluğunun ortaokul 7-8’inci sınıflardan başlayarak lise düzeyindeki okullarda zirveye ulaşıyor. Dejenerasyon özellikle kenar semtlerdeki okullar ile endüstri meslek liselerinde daha da artıyor.

Davranış bozuklukları nedeniyle öğrencilerde okul eşyasına zarar verme, madde alışkanlıkları, öğretmene hakaret, tehdit ve fiziki saldırı, dersi dinlememe, yazılı kağıtlarını boş verme tavırları sıklıkla görülüyor.

Raporda, öğrencisinin başarısızlığını öğretmenlere bağlayan velilerin okula gelerek öğretmene fiili saldırıda bulunduğuna yer veriliyor. Özellikle başarısız öğrenciler ile velilerin başarısızlığın faturasını öğretmenlere kestiği savunulan raporda, saygısızlığın öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından özgürlük adı altında yapıldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte öğrenci öğretmeni gördüğü halde sigarasını içmeyi sürdürüyor.

ÖĞRETMEN RENCİDE EDİYOR

Velilerin birçoğunun çocuğu ile ilgilenmediğine dikkat çekilen raporda, şu bilgilere yer veriliyor:

“Veliler çocuğu için yapılan eğitici bir ikazı bile büyüterek okullara gelip öğretmene saygısızlık hatta hakaret edebiliyor. Ve bu yaptığını dışarıda bir kahramanlık gibi anlatabiliyor. Veli okul müdürüne milli eğitim müdürüne veya Vali ye veya Alo 147’ye şikayet ettiğinde müfettiş hemen tahkikat yapıyor. Öğretmen rencide ediliyor. Öğretmen haklı çıksa dahi veli ve öğrencinin yaptığı şikayet kendine kalıyor. Öğrenci ve velinin bütün bu anlattıklarımızı yapmaya hakları vardır. Fakat öğretmenin yasal hiçbir hakları yoktur. Savunmaları da yoktur. Bunun için öğretmenleri koruyan yasal hakların olması zorunludur. Eğer yasal hakları olmazsa öğretmene haklı haksız saldırılar devam edilecektir. Rehber öğretmenlerimize davranış bozukluğu gösteren öğrencilerin bu davranışların sebebi olarak veliyi gösteriyorlar.”

ÇARPICI TESPİTLER

Raporun sonunda verilen komisyon değerlendirmesinde de şu tespitler yer aldı:

“Yaşanan olayların çoğunu iyi yetiştirilmiş bir öğretmen tarafından önlenebilir kanaatindeyiz. Bu yüzden öğretmen yetiştiren kurumların programlarını gözden geçirmeleri gerekiyor. Velilerimiz de çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize saygısızlık yapmamalı. Çok basit meselelerle öğretmeni rencide etmemeli. İnsanımız Peygamberimizin okuma yazma öğretme karşılığında esirleri bıraktığını unutmamalı, ilmin kapısı Hazreti Ali Efendimizin ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözünün büyüklüğünü kavramalıdır. Öğretmenin atının nalından sıçrayan çamuru silmeyip saklayan bir ecdadın torunları olmaya layık bir şekilde öğretmene hürmet gösterilmeli. Veli eğitimi yapılmalı, bu eğitim okul idaresi ve rehber öğretmenler tarafından ayda bir okullarda okul aile kaynaşması adı altında olabilir. Sivil toplum kuruluşları konferans şeklinde verebilirler. Fabrikalar kendi işçi ve personeline bu konunun uzmanları getirilerek verilebilir. Yazılı basın bir köşesinde bir uzmanın kaleminden verebilir. Görsel basın ana baba çocuk yetiştirilmesi adı altında verebilir. Anne baba çocuğuna bir öğretmen değil yaşam tarzı ile davranışlarıyla örnek olmalı.”

0 791

Türkiye genelinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığı ile öğrenim kredisi kullanan fakat borcunu ödeyemeyen vatandaşların sayısı ve devletini bu kişilerden alacağı tutar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan, 4922 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, 2013 yılı sonu itibariyle öğrenim kredisi borcu bulunan vatandaş sayısı ve borç miktarını Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden elde ettiğini, bu bilgiler ışığında yazılı soru önergesi hazırladığını söyledi.

FAİZLER SİLİNSİN

Son verilere göre Türkiye genelinde 795 bin 883 kişinin öğrenim kredisi borcu olduğunu kaydeden Kaptan, “Bu borçlulardan alınacak miktar 2 milyon 90 bin 689 lira. Biz bu borçlara ilişkin faizlerin silinmesi ve anaparanın taksitlere bölünmesi konusunda Maliye Bakanlığı’na başvuru yapacağız” dedi. Borçlu öğrencilerin büyük sıkıntı yaşadığını dile getiren Kaptan, “Bakanlıktan olumsuz yanıt gelse dahi özel bir çalışma yaparak bu konuyu gündemde tutacağız” diye konuştu.

0 911

Sınavlara başvurular, 17-26 Şubat 2014 tarihleri arasında alınacak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) başvuruları, 17 Şubat Pazartesi başlayacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2014-TUS, DUS ile STS ilkbahar dönemi sınavları 13 Nisan’da yapılacak. Sınavlara başvurular, 17-26 Şubat 2014 tarihleri arasında alınacak.

Kılavuz ile aday başvuru formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuzların dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Sınavlara başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

0 783

TBMM’ye sunulan MEB yasa taslağına göre KPSS ile atanan öğretmenler bundan sonra ‘aday’ olacak.

Sabah’ın haberine göre, aday öğretmenlerde, en az bir yıl fiilen çalışmak, disiplin cezası almamış olmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olma şartları aranacak. Bu adaylar yazılı ve/veya sözlü sınava girmeye hak kazanacak ve başarılı olurlarsa öğretmen olarak atanacaklar.

Başarılı olamayanlar ise bir başka il veya ilçede görevlendirilerek, bu kişilere bir yıl içinde tekrar sınava girme hakkı tanınacak. Üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişiği kesilecek. Uygulama, düzenleme sonrası ilk defa aday öğretmen olarak atananları kapsayacak. Tasarıyla eğitim çalışanlarının özür grubuna bağlı yer değiştirmelerinin yarıl yıl tatili ve yaz tatilinde yapılmasına imkân verilecek.

Sosyal Medya

0BeğeniBeğen
0TakipçiTakip Et